2013.06.15.19.40. Ice Cream Festival 2013, in full color
Festivalul Inghetatei 2013, in plina culoare  

  HIGHLIGHTS: Piata Unirii   Cluj·Napoca / 2013

    <small> 2013.06.15.19.40.</small> Ice Cream Festival 2013, in full color <br/><span>Festivalul Inghetatei 2013, in plina culoare</span> 2013.06.15.19.40.

A huge ice cream on stick, in form of a panda bear, escaped from its lodge and is slowly walking among people from Union Square making them taste the ice cream.

O inghetata uriasa pe bat, in forma de urs panda, a evadat din toneta si se plimba agale printre oamenii din Piata Unirii imbiindu-i sa deguste.